Volejte
481 005 781

Jak odstranit Find my Phone?

Pokud už dané zařízení s iOS, Apple Watch nebo Mac nepoužíváte, můžete je ze služby Najít iPhone odstranit. Odstraněné zařízení se odebere ze seznamu zařízení ve službě Najít iPhone, a pokud používá iOS 8 nebo novější, vypne se také jeho Zámek aktivace.

Pokud chcete zařízení s iOS někomu darovat nebo je prodat, nezapomeňte z něj smazat obsah a nastavení (v části Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení). Při smazání obsahu se vypnou i funkce Najít iPhone a Zámek aktivace. Další informace najdete v článku podpory Apple Co udělat před prodejem nebo darováním iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Další informace o tom, co dělat před prodejem nebo darováním Apple Watch, najdete v části Prodej, darování nebo ochrana ztracených Apple Watch v Příručce pro Apple Watch. více na Apple.com/cz

Odstranění zařízení s iOS nebo počítače Mac vypnutím služby Najít iPhone

Na iOS zařízení: Přejděte do Nastavení > iCloud a klepnutím vypněte službu Najít [zařízení].

Na Macu: Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému > iCloud a zrušte zaškrtnutí políčka Najít můj Mac.

Poznámka: Zařízení můžete odstranit také tím, že na něm úplně vypnete iCloud. Vypnutím služby iCloud vypnete všechny její funkce v zařízení.

Odstranění zařízení s iOS nebo Macu, ve kterém nelze vypnout službu Najít iPhone

Pokud vám služba Najít iPhone nejde vypnout přímo na zařízení, vypněte zařízení, aby přešlo do režimu offline, a potom ho odstraňte ze služby Najít iPhone na webu iCloud.com.

Poznámka: Své iOS zařízení můžete také odstranit tak, že ho nejprve smažete – stačí postupovat podle níže uvedených pokynů k odstranění iOS zařízení, které nemáte. Později můžete zařízení obnovit ze zálohy na iCloudu nebo v iTunes.

 1. Vypněte zařízení, které chcete odstranit.

 2. Přejděte do aplikace Najít iPhone na webu iCloud.com.

  Pokud na webu iCloud.com službu Najít iPhone nevidíte, znamená to, že váš účet má přístup jen k webovým funkcím iCloudu. Pokud chcete získat přístup ke službě Najít iPhone a dalším funkcím iCloudu, nastavte si iCloud v zařízení s iOS nebo v Macu.

 3. Klikněte na Všechna zařízení, vyberte požadované zařízení v režimu offline a klikněte na Odstranit z účtu.
  ->Tlačítko Odstranit z účtu
  Pokud tlačítko Odstranit z účtu nevidíte, klikněte znovu na položku Všechna zařízení a poté klikněte na tlačítko Odstranit

  Až bude zařízení znovu online, zase se ve službě Najít iPhone objeví. Pokud se zařízení znovu zobrazí, vypněte v něm službu Najít iPhone (postupujte podle výše uvedených pokynů pro odstranění zařízení vypnutím služby Najít iPhone) nebo, pokud se jedná o iOS zařízení a už ho nemáte, postupujte podle níže uvedených pokynů pro odstranění zařízení, které už nemáte.

Odstranění iOS zařízení nebo Apple Watch, které už nemáte

Pokud už iOS zařízení nebo Apple Watch nemáte, protože jste je někomu darovali nebo prodali, můžete je před odstraněním vzdáleně smazat. Abyste mohli odstranit Apple Watch, musí v nich být nainstalovaný systém watchOS 3.

 1. Přejděte do aplikace Najít iPhone na webu iCloud.com.

  Pokud na webu iCloud.com službu Najít iPhone nevidíte, znamená to, že váš účet má přístup jen k webovým funkcím iCloudu. Pokud chcete získat přístup ke službě Najít iPhone a dalším funkcím iCloudu, nastavte si iCloud v zařízení s iOS nebo v Macu.

 2. Klikněte na Všechna zařízení, potom vyberte příslušné zařízení.

 3. Klikněte na tlačítko Smazat [zařízení] a zadejte heslo ke svému Apple ID nebo k Apple ID jiného člena rodiny. Zařízení není ztracené, proto nezadávejte telefonní číslo ani zprávu.

  Pokud je zařízení offline, vzdálené smazání bude zahájeno při nejbližší příležitosti, až bude zařízení online. Až bude zařízení smazáno, přijde vám e-mail.

  Při smazání se ze zařízení odstraní všechny platební karty nastavené v Apple Pay, a to i když je zařízení offline. Zároveň se Apple Pay na tomto zařízení vypne. Další informace najdete v článku podpory Apple Používání aplikace Wallet na iPhonu nebo iPodu touch.

 4. Jakmile bude zařízení smazáno, klikněte na tlačítko Odstranit z účtu.

Veškerý váš obsah je smazaný a zařízení teď může aktivovat někdo jiný. Své iOS zařízení, Mac nebo Apple Watch můžete také odstranit od svého účtu iCloudu. Další informace najdete v části Správa zařízení.

zdroj: https://support.apple.com